O kancelarii

Kancelaria opiera swoją działalność o najlepsze polskie tradycje prawnicze. Została założona w 1997 roku przez radcę prawnego Franciszkę Pniewską i nieprzerwanie kontynuując swoją działalność, nieustannie się rozwija.

Nadrzędnym celem Kancelarii jest jak najlepsze działanie na rzecz Klientów i ochrony ich interesów przy całkowitym poszanowaniu prawa. Stosując niewzruszalne zasady najlepszych tradycji prawniczych, zapewniamy naszym Klientom poufność i gwarancję profesjonalnej obsługi, z uwzględnieniem w razie potrzeb specjalistycznych konsultacji profesjonalistów (w tym m.in. geodetów, doradców podatkowych, księgowych, rzeczoznawców, itp.).

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną wszystkich osób fizycznych i osób prawnych w tym również: osób prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorstw, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, spółek prawa handlowego, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, fundacji, stowarzyszeń i innych wedle potrzeb.

Kompleksowość obsługi opiera się o udzielone pełnomocnictwo, tj. możliwe jest prowadzenie spraw przed organami administracji rządowej i samorządowej, reprezentacja strony przed sądem lub prowadzenie mediacji, łącznie aż do egzekucji komorniczej (w tym m.in. spraw cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, podatkowych, itp.) lub pomocy przy wypełnieniu formalności urzędowych (np. w sprawach spadkowych czy też uregulowania stanu prawnego nieruchomości). Przez obsługę prawną i doradztwo, staramy się znaleźć najkorzystniejsze rozwiązania prawne, aby skutecznie rozwiązywać problemy, dostosowując się do indywidualnych potrzeb każdego Klienta oraz stanu faktycznego poszczególnych spraw.

Udzielamy pomocy prawnej również za pośrednictwem Internetu, przez co nie ograniczamy się do działania na rzecz Klientów z Polski, ale również z zagranicy.

Możliwość komentowania została wyłączona.