Zespół

Radca prawny Franciszka Pniewska


Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła aplikację sędziowską i otrzymała nominację na asesora sądowego oraz aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izbiy Radców Prawnych w Koszalinie – KO 243/82. Od tego czasu nieprzerwanie pracuje jako radca prawny. W 1997 roku otworzyła własną Kancelarię i od tego roku prowadzi indywidualną praktykę.
Ukończyła kurs na licencjonowanego zarządcę nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami zgodnie z wymogami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Została wpisana na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych Krajowego Sądu Arbitrażowego w Warszawie, zgłoszoną do wiadomości wszystkim Prezesom Sądów Okręgowych w Polsce.
Jest praktykiem – cywilistą, specjalizującym się w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego i postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań: gospodarczych, egzekucyjnych, dotyczących Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych oraz ogółu spraw dotyczących nieruchomości, rejestrowych (KRS), jak również dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
W codziennej działalności prawniczej mec. Pniewskiej procentuje doświadczenie i zaufanie klientów zdobyte w regularnej działalności pro-bono, za którą była wielokrotnie wyróżniana. Tak doceniana Franciszka Pniewska nie spoczywa na laurach, ale czerpie motywację do dalszego działania prospołecznego i pomocy potrzebującym. Nie ustaje w próbach otwierania kolejnych drzwi dla pozyskania mecenasów pomocy prawnej pro bono, krzewienia i podnoszenia kultury oraz świadomości prawnej.
Ugruntowana wiedza merytoryczna i lata praktyki sprawiły, iż założycielka Kancelarii mec. Franciszka Pniewska niejednokrotnie występuje w roli eksperta bądź komentatora w mediach, w tym nie tylko lokalnych. Jej wypowiedzi gościły na łamach prasy: Rzeczpospolitej, Głosu Koszalińskiego, jak również audycji Radia Koszalin.
Z uwagi na posiadane doświadczenie Franciszka Pniewska wielokrotnie na specjalne życzenie organizowała i prowadziła szkolenia z zakresu prawa pracy np. dla pielęgniarek. Tematykę każdego z wykładów dostosowując indywidualnie do potrzeb Klientów (z zakresu prawa cywilnego, zobowiązań, rodzinnego, pracy).

franciszka2

Radca prawny Łukasz Pniewski


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie - pięcioletnie studia ukończył w cztery lata z tytułem magistra prawa 9.05.2008 r. Wcześniej 8.07.2006 r. ukończył także w pięć lat sześcioletnie studia magisterskie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie w zakresie prawa kanonicznego. Po odbyciu aplikacji radcowskiej, pozytywnie zdał egzamin radcowski nabywając uprawnienia i tytuł radcy prawnego. Jest wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie pod nr KO 702.
Ma szerokie doświadczenie w pracy prawnika. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i spraw gospodarczych. Efektywnie prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie prawa pracy. Biegle posługuje się obcymi językami i tłumaczy zagranicznym przedsiębiorco meandry polskiego prawa. Podążając za nowościami polskiego ustawodawstwa specjalizuje się w sprawach dotyczących służebności przesyłu i roszczeniami z tym związanymi.
Posiada certyfikat z zakresu mediacji "Disput resolution" potwierdzony przez prof. M. Brees z Texas University/USA. Ukończył seminarium "Prawnik przyszłości" - Negocjacje i mediacje, organizowane przez Krajową Radę Radców Prawnych w 2012 roku.
Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie w 2016 roku został wpisany na listę stałych mediatorów w zakresie spraw cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i gospodarczych.
Jako członek i założyciel stowarzyszeń: Dom Miłosierdzia i "Vocatio Dei", dzieli się posiadaną wiedzą pro publico bono. Pomaga także podopiecznym Domu Samotnej Matki w Koszalinie i Centrum Kryzysowego "Nadzieja" w Koszalinie.
Jako prawnik uczestniczył już w projekcie "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w latach 2012-2013, w ramach którego jako specjalista udzielał porad osobom niepełnosprawnym z powiatu koszalińskiego.
Prowadzi także organizowane regularnie wykłady z "wybranych elementów prawa pracy" dla pielęgniarek i położnych z koszalińskiej izby w ramach zajęć doszkalających oraz wykłady z "Wybranych elementów prawa świeckiego" dla studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Łukasz Pniewski

Radca prawny Paweł Pniewski


Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, został wpisany pod nr KO 795 na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie. Jest praktykiem, specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, gospodarczym oraz rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności w zakresie postępowań windykacyjno-egzekucyjnych, zajmując się sądową i pozasądową windykacją wierzytelności. Specjalista z zakresu prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem postępowań o rejestracją albo zmianę wpisu w rejestrach prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy.
Angażuje się w działalność prospołeczną w stowarzyszeniach będących organizacjami pożytku publicznego, pełnił funkcje prawnika w pilotażach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie, a także zakładał i doradza w Stowarzyszeniu „Vocatio Dei” i Stowarzyszeniu Dom Miłosierdzia w Koszalinie.

Paweł Pniewski Prawnik
Zespół Kancelarii stanowią wykwalifikowani prawnicy związani z Kancelarią w sposób bezpośredni lub na zasadzie doraźnej współpracy. Jednocześnie powiązania rodzinne stanowią gwarancje zaufania, rzetelności, szybkiego przepływu informacji, a nade wszystko całkowitej odpowiedzialności za każde przyjęte zlecenia.

Dynamicznie i profesjonalnie rozwijający się zespół godnie pracuje pod kierownictwem i nadzorem mec. Franciszki Pniewskiej. Wciąż pogłębiana wiedza przyczynia się do coraz doskonalszej obsługi naszych Klientów, na czym zależy każdemu członkowi zespołu Kancelarii.

Każdy członek zespołu odpowiada za przypisaną i powierzoną mu dziedzinę prawa, w której się specjalizuje. A mimo wszystko członkowie wzajemnie się uzupełniają stanowiąc bardzo zgraną i perfekcyjnie działającą „maszynę”. Efektywność i niezawodność naszych usług mogą potwierdzić uzyskane przez nas referencje.

Możliwość komentowania została wyłączona.